ขอความร่วมมืออนุเคราะห์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมเกี่ยวกับตำบลบ้านโพธิ์  1383 3 23 พ.ย. 2559
สมัครงานสามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงานที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ทัน  911 0 26 มิ.ย. 2557
เรียน ท่านนายก อบต  1060 0 3 ส.ค. 2556
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ   1925 0 14 มิ.ย. 2555
  (1)