หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านม้า   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2561   20 มี.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านม้า   รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน   20 มี.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านม้า   ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า ประจำปี 2562   20 มี.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านม้า   มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   20 มี.ค. 2562 3
ประกาศผลผู้สอบราคา ทต.ลาดชะโด   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561)   20 มี.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านม้า   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   20 มี.ค. 2562 6
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านนา   โครงการจิตอาสา\"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\"   20 มี.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านนา   การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล   20 มี.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดชะโด   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   19 มี.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางซ้าย   ประกาศเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่องการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562   19 มี.ค. 2562 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 257/td>