หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางซ้าย   ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนและการรับสมัครเกษตรกรผู้ปลูกพืชตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี ๓ ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และครอร์ไพรีฟอส)    17 มิ.ย. 2562 1
กิจการสภา อบต.หลักชัย   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562   17 มิ.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านม้า   อบต.บ้านม้า จัดโครงการรณรงค์จัดเวทีประชาคม และ อบต.พบประชาชน    14 มิ.ย. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.หลักชัย   โครงกรควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   14 มิ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หลักชัย   รายงานผลการดำเนินงาน เรื่องศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขอองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ประจำปีงบประมาณ 2562   13 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดชะโด   คณะกรรมการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565   13 มิ.ย. 2562 14
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านแพรก   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแพรก   13 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางซ้าย   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกรฤดูนาปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒   13 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านโพธิ์   การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   13 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านโพธิ์   แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   13 มิ.ย. 2562 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 291/td>