หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็เล็ก สังกัด องค์การลริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มี.ค. 2561 107
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าหนองลาดนางหงส์ หมู่ที่ 9   21 มี.ค. 2561 147
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกระโดงทอง   14 มี.ค. 2561 168
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกลาง   14 มี.ค. 2561 169
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2561   12 มี.ค. 2561 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   จ้างเหมาตามโครงการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หมู่ที่ 10 - 11    23 ก.พ. 2561 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนมกราคม 2561   12 ก.พ. 2561 35
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์   24 ม.ค. 2561 159
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา   24 ม.ค. 2561 168
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนธันวาคม 2560   10 ม.ค. 2561 21
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 16