หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563)   12 มิ.ย. 2561 139
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริิหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2558   12 มิ.ย. 2561 120
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558 - 2560)   12 มิ.ย. 2561 113
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   11 มิ.ย. 2561 188
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนพฤษภาคม 2561   11 มิ.ย. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกลาง   8 มิ.ย. 2561 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกระโดงทอง   8 มิ.ย. 2561 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารกลางวันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 พ.ค. 2561 99
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธื์ขั้นตอนและวิธีการคัดแยกขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือนรวมถึงขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้   21 พ.ค. 2561 120
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนเมษายน 2561   10 พ.ค. 2561 18
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 16