ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ จัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ค. 2562 เวลา 13.48 น. โดย คุณ ดาริกา ชูชีพ

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย