มอบใบประกาศเกียรติคุณ  
 

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 อบต.บ้านโพธิ์ มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แด่ นางสาวพัชรา สุพภิรี เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ทำบุญตักบาตรทุกวันพระสวนะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ค. 2562 เวลา 13.44 น. โดย คุณ ดาริกา ชูชีพ

ผู้เข้าชม 23 ท่าน