เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 10.57 น. โดย คุณ ดาริกา ชูชีพ

ผู้เข้าชม 34 ท่าน