เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกระโดงทอง  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกระโดงทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย อายุตั้งแต่ 2 ขวบ - 3 ขวบ โดยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้มากกว่า 10 ปี - เอกสารการรับสมัคร 1 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ 2 สำเนาสูติบัตร จำนวน 3 ฉบับ สมัครเรียนได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกระโดงทอง ***บริการฟรี - เครื่องแบบนักเรียน - อาหารเสริมนม - อาหารกลางวัน – ห้องเรียนติดแอร์

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2562 เวลา 13.37 น. โดย คุณ ดาริกา ชูชีพ

ผู้เข้าชม 42 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย