ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562  
 

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2562 เวลา 14.33 น. โดย คุณ ดาริกา ชูชีพ

ผู้เข้าชม 65 ท่าน