ประกาศประกวดราคา
 
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านเลียบ ตำบลบ้านโพธิ์  
เอกสารประกวดราคา
ประมาณราคา
แบบแปลน
แบบ บก.01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านเลียบ ตำบลบ้านโพธิ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ธ.ค. 2561 เวลา 16.57 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย พิทักษ์ธีรพงศ์

ผู้เข้าชม 107 ท่าน