ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๑ - ๒ บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๙๖ ตารางเมตร  
เอกสารสอบราคา
แบบ บก.01
ประมาณราคา
แบบแปลน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๑ - ๒  บ้านโพธิ์  ตำบลบ้านโพธิ์   มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๓,๓๙๖  ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ธ.ค. 2561 เวลา 16.48 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย พิทักษ์ธีรพงศ์

ผู้เข้าชม 105 ท่าน