ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลบ้านโพธิ์  หันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่  และยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ต.ค. 2561 เวลา 11.48 น. โดย คุณ ดาริกา ชูชีพ

ผู้เข้าชม 139 ท่าน