สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนกันยายน 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ต.ค. 2561 เวลา 10.29 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย พิทักษ์ธีรพงศ์

ผู้เข้าชม 77 ท่าน