ซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ โครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย  
ประกาศผลชนะการเสนอราคา
ประกาศตรวจรับ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ซื้อกล้อง CCTV จำนวน 4 ชุด  พร้อมติดตั้งประกอบด้วย
1. เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด (CCTV) AHD จำนวนช่องต่อ 16 Port จำนวน 4 ตัว
2. เครื่องสำรองไฟ  จำนวน 4 ตัว
3. มอนิเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 4 ตัว
4. กล้องวงจรปิด (CCTV) AHD จำนวน 16 ตัว
    -  ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2.0 ล้าน MGCA -PixLS
5. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่  สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
รวมเป็นเงิน  486,400 บาท  (สี่แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ และใช้ภาพในการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์  

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.ย. 2561 เวลา 10.51 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย พิทักษ์ธีรพงศ์

ผู้เข้าชม 92 ท่าน