ประกาศราคากลาง
 
โครงการถมดินซ่อมแซมไหล่ทางที่ชำรุด (บริเวณไหล่ทางถนนเลียบคลองชลประทาน) หมู่ 1 และหมู่ 12  
ราคากลาง
แบบแปลน
ปปช.01
ประกาศผลการเสนอราคา
ประกาศตรวจรับ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการถมดินซ่อมแซมไหล่ทางที่ชำรุด  จำนวน 6 จุด (บริเวณไหล่ทางถนนเลียบคลองชลประทาน)  หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 12 ใช้ดินถมปริมาตรไม่น้อยกว่า  394  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย  เป็นเงินงบประมาณ 130,000  บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 14.19 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย พิทักษ์ธีรพงศ์

ผู้เข้าชม 99 ท่าน