ประกาศราคากลาง
 
โครงการจัดทำคันดินเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรพื้นที่หมู่ที่ 9 - 10 (เลียบคลองรางจระเข้)  
ราคากลาง
แบบ
ปปช.01
ประการผลการเสนอราคา
ประกาศตรวจรับ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการจัดทำคันดินเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรพื้นที่หมู่ที่ 9 - 10  (เลียบคลองรางจระเข้)  ขนาดกว้างเฉลี่ย  3.00 เมตร ยาวรวม 1,220  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.60 - 2.50 เมตร  เป็นเงินงบประมาณ 252,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 14.16 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย พิทักษ์ธีรพงศ์

ผู้เข้าชม 108 ท่าน