ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 14.58 น. โดย คุณ ดาริกา ชูชีพ

ผู้เข้าชม 140 ท่าน