ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558 - 2560)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 14.45 น. โดย คุณ ดาริกา ชูชีพ

ผู้เข้าชม 114 ท่าน