โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
ประกาศผู้ชนะราคา
ประกาศตรวจรับ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

จัดจ้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  การจัดเก็บรายได้ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดครอบคลุมพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์   แบ่งออกเป็น 4 งาน  ดังนี้
1.  คัดลอกข้อมูลที่ดิน
2.  การจัดพิมพ์  ผ.ท.1,  ผ.ท.2,  ผ.ท.3
3.  การปรับปรุงแผนที่แม่บท
4. นำเข้าข้อมูลสู่ระบบโปรแกรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เวลา 10.46 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย พิทักษ์ธีรพงศ์

ผู้เข้าชม 189 ท่าน