ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2561  
 

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เวลา 10.41 น. โดย คุณ ดาริกา ชูชีพ

ผู้เข้าชม 334 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย