ประชาสัมพันธื์ขั้นตอนและวิธีการคัดแยกขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือนรวมถึงขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ขอประชาสัมพันธื์ขั้นตอนและวิธีการคัดแยกขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือนรวมถึงขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2561 เวลา 16.16 น. โดย คุณ ดาริกา ชูชีพ

ผู้เข้าชม 120 ท่าน