โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ  
ประกาศผลการเสนอราคา
ประกาศตรวจรับ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ  ดังนี้
1.  ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 60w พร้อมติดตั้ง  จำนวน  15  ชุด   ราคาชุดละ  30,000  บาท  โดยมีรายละเอียดและส่วนประกอบดังนี้
-  แผงโซลาเซลล์  60w
-  แบตเตอร์รี่  12v 40AH
-  สำรองไฟ 1 - 2 วัน  ระยะส่องสว่างไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
-  หลอด LED 800 แสงสีขาว
-  ความสว่างไม่น้อยกว่า 20 - 25 Lux ที่ความสูง 6 เมตร พื้นที่ส่องสว่าง 80 - 100 ตร.ม.
-  อุปกรณ์ควบคุมระบบชาร์ตอัตโนมัติเปิด - ปิด อัตโนมัติ

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 เม.ย. 2561 เวลา 12.04 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย พิทักษ์ธีรพงศ์

ผู้เข้าชม 154 ท่าน