โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางเดินเท้า) หมู่ที่ 6 ยาวรวม 73.00 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ ยาวรวม 80.00 เมตร  
ประกาศผลการเสนอราคา
ประกาศตรวจรับ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ก่อสร้างถนน คสล. (ทางเดินเท้า) หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 1.20 - 2.40 เมตร ยาวรวม 73.00 เมตร พร้อมเท คสล. ส่วนควบพื้นที่โดยรวมและก่อสร้างรางระบายน้ำ รางยู ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาวรวม 80.00 เมตร  

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ค. 2561 เวลา 12.00 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย พิทักษ์ธีรพงศ์

ผู้เข้าชม 116 ท่าน