ประกาศราคากลาง
 
โครงการจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าหนองลาดนางหงส์ หมู่ที่ 9  
ปร.4 ปร.5
แบบแปลน
ปปช.01
ประกาศผู้ชนะ
ประกาศตรวจรับ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2561 เวลา 16.09 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย พิทักษ์ธีรพงศ์

ผู้เข้าชม 138 ท่าน