กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านโพธิ์ 7กพ 61  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านโพธิ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ โดยในเดือนนี้มีวิชาการสุขภาพ ทันตสุขภาพและตรวจสุขภาพช้่องปาก โดยวิทยากร นายศราวุฒิ แสงเด่น เจ้าพสักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสุงเสริมสุขภาพตำบลลาดงาพร้อมคณะ ตรวจคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ และการคัดกรองข้อเข่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 10.26 น. โดย คุณ ดาริกา ชูชีพ

ผู้เข้าชม 247 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย