ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยศูนย์สาธิตฯ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงทางลาดขึ้นลง และปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมถมดินลงลูกรังทำทางข้าม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกระโดงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายเลียบคลองแวะ หมู่ท่ี่ ๑๐ และสายบ้านรางจระเข้ใต้ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 นมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]ซื้ออาหารกลางวัน1-15 มีนาคม2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8