หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ราคากลาง ทต.ลาดชะโด   โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำใหญ่    18 ธ.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางซ้าย   ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเครือข่ายคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร   17 ธ.ค. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางนา   ประกาสผู้ชนะ จัดซื้อบริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV   14 ธ.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านม้า   ประกาศให้ผู้เป็นเจ้าของ ทรัพย์สินอันได้แก่ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ป้าย และที่ดินที่ตั้งอยู่เขตตำบลบ้านม้า มายื่นแบบแสดงทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีประจำปี 2562   14 ธ.ค. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านม้า   ประกาศเรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ใบอนุญาตที่จำหน่ายอาหาร และ ใบอนุญาตอันตรายต่อสุขภาพ   14 ธ.ค. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านม้า   ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี   14 ธ.ค. 2561 5
ราคากลาง ทต.ลาดชะโด   โครงการก่อสร้างพื้นลานจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่   14 ธ.ค. 2561 2
ราคากลาง ทต.ลาดชะโด   โครงการถมดินลานอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลจักราช   14 ธ.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านม้า   เชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าตามโครงการ \"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา\" เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุุรกันดาร   13 ธ.ค. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านม้า   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสาย หมู่ที่ 5 ไป หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 ธ.ค. 2561 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 234/td>