หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   11 มิ.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกลาง   8 มิ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกระโดงทอง   8 มิ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารกลางวันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 พ.ค. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธื์ขั้นตอนและวิธีการคัดแยกขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือนรวมถึงขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้   21 พ.ค. 2561 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางเดินเท้า) หมู่ที่ 6 ยาวรวม 73.00 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ ยาวรวม 80.00 เมตร    1 พ.ค. 2561 37
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าหนองลาดนางหงส์ หมู่ที่ 9   21 มี.ค. 2561 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563)   12 มิ.ย. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริิหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2558   12 มิ.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558 - 2560)   12 มิ.ย. 2561 13
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12